Sự thật là bạn đã có thai! Đây là một khởi đầu mới cho hành trình làm mẹ. Thai cần môi trường an toàn và dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Giai đoạn mang thai thông thường kéo dài 30-40 tuần, chia làm 3 thai kì. Mỗi thai kì là đặc trưng cho 1 bước phát triển của thai. Trong thai kì đầu tiên, dinh dưỡng cần cho quá trình hình thành hâu hết các cơ quan. Thai kì kế tiếp là thai bắt đầu biệt hóa chức năng của những cơ quan đó. Kì cuối là giai đoạn hoàn thiện chức năng của các cơ quan để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn và đến bên bạn.

Những hướng dẫn nền tảng dựa trên các bằng chứng khoa học về mang thai sẽ giúp bậc cha mẹ hiểu hơn về những cách chăm sóc thai cũng như những cách phục hồi sức khỏe cho thai phụ sau mang thai