Tạo dựng một môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ tự do khám phá, vui chơi và học hỏi là cách tối ưu sự phát triển của não bộ của trẻ.

Những hướng dẫn nền tảng dựa trên các bằng chứng khoa học về cách xây dựng một môi trường sống và vui chơi an toàn nhằm giúp các bé phát triển toàn diện. Hơn nữa, trang cũng trang bị cho cha mẹ những cách xử lý khi bé nhỏ gặp tai nạn bất ngờ để giúp các bé được chăm sóc y tế đúng và kịp thời.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH

GIỮ TRẺ AN TOÀN

KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN CHO CHA MẸ