Ngay từ lúc sinh đến giai đoạn trước 6 tuổi, não trẻ sẽ bước vào cuộc đua nước rút với 80 – 90% sự hoàn thiện về cấu trúc, nhận thức và trí tuệ. Mọi hoạt động và hành vi của trẻ đều liên quan đến sự phát triển của não bộ trẻ ở những giai đoạn khác nhau. Giáo dục và xây dựng nhân cách của trẻ trong giai đoạn sớm sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện về mặt nhận thức và tư duy khi trẻ lớn.

Những hướng dẫn nền tảng dựa trên các bằng chứng khoa học về não bộ sẽ giúp bậc cha mẹ hiểu hơn về các hành vi phát triển của trẻ trong những năm đầu đời.

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NÃO BỘ CỦA TRẺ CON

XÂY DỰNG NỀN TẢNG DINH DƯỠNG ĐÚNG CHO NÃO BỘ

 

TỐI ƯU KHẢ NĂNG NÃO BỘ THÔNG QUA GIÁO DỤC KHOA HỌC

 

PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA NÃO BỘ BẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI