ĐỌC SÁCH CHO BÉ

Ưu điểm của quyển sách nên khai thác khi đọc cho phát triển não bộ của trẻ:

Sự lập lại (Gọi là R): Não bộ của trẻ ghi nhận tất cả hình ảnh, lời nói, màu sắc, nhân vật… được lập lại trên mỗi trang giấy.

Sự ghi nhớ về túm lông (Gọi là M): Khi não bộ bắt đầu gắn kết, sự ghi nhớ là điều mà trẻ sẽ học. Ghi nhớ về 1-2 tính chất của nhân vật là thường sử dụng ở trẻ nhỏ.

Liên kết không gian (Gọi là S): Trẻ có thể nhận ra sự thay đổi về vị trí và không gian của vật thể

Liên kết đối tượng nhân vật (Gọi là C): Sau khi trẻ có được 3 kỹ năng trên, não trẻ sẽ bắt đầu liên kết từ nhân vật này đến các nhân vật khác thông qua 3 kỹ thuật trên.

Từ vựng chính bé học từ quyển sách này: Chú voi, con khỉ, trái chuối, leo cây, con hổ, con chim.

KHAI THÁC KỸ NĂNG R, M & C

Bắt đầu với việc giúp bé học kỹ năng ghi nhớ M bằng hình ảnh bộ da mềm mại của chú voi màu xanh Cuddly. Bạn bắt đầu lập lại câu hỏi bắt kì trang nào có hình chú voi Cuddly: Cuddly đâu rồi con? Đợi bé phản hồi. Sau đó, bạn hỏi Cuddly đang làm gì? Luôn dành thời gian đợi bé phản hồi. Bạn gợi nhớ lại hình ảnh bộ da mềm mại của chú voi Cuddly bằng: Da cuddly mềm không con? Khi bé bắt đầu ghi nhớ chú voi, bạn bắt đầu hình thành kỹ năng liên kết chú voi với 1 nhân vật khác gọi là kỹ năng C. Ví dụ ở đây là chú khỉ con. “Con gì đây?”(bạn dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh chú khỉ, bạn lập lại từ “Con khỉ, con khỉ ăn chuối” để bé có thể học được ngôn ngữ.

Như vậy đã đủ cho trang này, đừng dạy bé gì thêm, cứ mỗi ngày bạn giúp bé hoàn thiện dần những kỹ năng, đến khi bé phát triển tốt. Đọc sách cho trẻ là sự kiên nhẫn và lập lại. Nhưng, trẻ không bao giờ thấy nhàm chán dù 1 trang sách bé được đọc nhiều lần chỉ vì mỗi lần bé lại được phát triển cái mới.

KHAI THÁC KỸ NĂNG R, M & C

Bắt đầu với việc giúp bé học kỹ năng ghi nhớ chú khỉ. Bạn có thể hỏi gợi ý: Khỉ con ăn gì nào? Bạn lập lại “ chú khỉ ăn chuối!” và bạn hỏi “chú khỉ đang làm gì nè!”, đồng thời bạn dùng ngón tay vẽ 1 vòng tròn quanh chú khỉ và đợi bé phản hồi. Bạn nói to và nhấn mạnh 2 lần: Chú khỉ leo cây, cây nè, chú khỉ đang leo cây!” Đó là cách mà não bộ của trẻ học, tất cả đều thông qua lập lại (R), Ghi nhớ (M) và C (liên kết hành động).

Như vậy đã đủ cho trang này, đừng dạy bé gì thêm, cứ mỗi ngày bạn giúp bé hoàn thiện dần những kỹ năng, đến khi bé phát triển tốt. Đọc sách cho trẻ là sự kiên nhẫn và lập lại. Nhưng, trẻ không bao giờ thấy nhàm chán dù 1 trang sách bé được đọc nhiều lần chỉ vì mỗi lần bé lại được phát triển cái mới.

Copyright © 2017 CNFZONE