ĐỌC SÁCH CHO BÉ

Ưu điểm của quyển sách này có thể khai thác 3 nhóm kỹ năng theo độ tuổi khác nhau:

Nhóm kỹ năng lập lại (R), ghi nhớ chi tiết (Md) cho nhóm tuổi từ 9-24 tháng tuổi.

  • Sự lập lại (Gọi là R): Não bộ của trẻ ghi nhận tất cả hình ảnh, lời nói, màu sắc, nhân vật… được lập lại trên mỗi trang giấy.
  • Sự ghi nhớ chi tiết (Gọi là Md): Khi não bộ bắt đầu gắn kết, sự ghi nhớ là điều mà trẻ sẽ học. Ghi nhớ chi tiết là 1 kỹ năng phức tạo hơn tạm ghi nhớ (M) bởi vì khi ghi nhớ trẻ đã có 1 liên kết đủ mạnh để nhận ra nhân vật hay hiện tượng nào đó.

Nhóm kỹ năng xây dựng nội dung dành cho nhóm tuổi 25-48 tháng tuổi.

Xây dựng nội dung trong câu chuyện: Nhóm tuổi từ 2-4 tuổi có sự phát triển tốt về nhận thức và liên kết. Do đó, quyển sách nói về 1 nội dung và diễn dịch là phù hợp với nhóm tuổi này.

Nhóm kỹ năng xây dựng ngoại ngữ Tiếng Anh (dành cho cha mẹ biết Tiếng Anh để đọc hoặc kể chuyện cho bé nghe) cho trẻ từ 2.5-7 tuổi

Ngôn ngữ Tiếng Anh trong quyển sách cơ bản và phù hợp với việc kể chuyện và giáo dục 1 vấn đề. Do đó, cha mẹ có khả năng tiếng Anh tốt có thể tận dụng câu chuyện trong đây để đọc cho bé nghe và cùng diễn giải ý nghĩa câu chuyện bằng tiếng Anh khi đọc sẽ mang nhiều lợi ích trong phát triển ngoại ngữ.

PHÁT TRIỂN TỪNG KỸ NĂNG CHO TRẺ

Nhóm kỹ năng lập lại (R), ghi nhớ chi tiết (Md) cho nhóm tuổi từ 9-24 tháng tuổi.

Bạn làm bé chú ý đến ngôi sao màu đỏ ở đùi và túm lông đuôi thật dài của Sparkle. Hình ảnh này sẽ xuyên suốt và nằm ở những góc khó, nhìn, to nhỏ khác nhau nhằm giúp bé tăng sự ghi nhớ. Bạn hỏi bé: Sparkle đâu rồi con? Sparkle có gì đây? Điều này nhằm phát triển kỹ năng Md. Bạn nên chú ý khai thác những điều này.

Nhóm kỹ năng xây dựng nội dung dành cho nhóm tuổi 25-48 tháng tuổi.

Xây dựng nội dung trong câu chuyện: Lúc kể câu chuyện, bạn không nên dừng lại ở việc đọc, bạn cần diễn giải thêm về không gian quanh nhà và quyển sách

Nhóm kỹ năng xây dựng ngoại ngữ Tiếng Anh (dành cho cha mẹ biết Tiếng Anh để đọc hoặc kể chuyện cho bé nghe) cho trẻ từ 2.5-7 tuổi:

Giống như kể bằng tiếng Việt, bạn dùng tiếng Anh và diễn giải và đặt câu hỏi. Đối với bé 5 tuổi, bạn chỉ vào từng chữ đọc cho bé nghe vào cuối mỗi trang và giúp bé phát âm lại những từ vựng chính trong bài. VD: Look back (xem lại) và book (quyển sách)

PHÁT TRIỂN TỪNG KỸ NĂNG CHO TRẺ

Nhóm kỹ năng lập lại (R), ghi nhớ chi tiết (Md) cho nhóm tuổi từ 9-24 tháng tuổi.

Bạn làm bé chú ý đến ngôi sao màu đỏ ở đùi và túm lông đuôi thật dài của Sparkle. Hình ảnh này sẽ xuyên suốt và nằm ở những góc khó, nhìn, to nhỏ khác nhau nhằm giúp bé tăng sự ghi nhớ. Bạn hỏi bé: Sparkle đâu rồi con? Sparkle có gì đây? Điều này nhằm phát triển kỹ năng Md. Bạn nên chú ý khai thác những điều này.

Nhóm kỹ năng xây dựng nội dung dành cho nhóm tuổi 25-48 tháng tuổi.

Xây dựng nội dung trong câu chuyện: Lúc kể câu chuyện, bạn không nên dừng lại ở việc đọc, bạn cần diễn giải thêm về không gian xung quanh câu chuyện.

Nhóm kỹ năng xây dựng ngoại ngữ Tiếng Anh (dành cho cha mẹ biết Tiếng Anh để đọc hoặc kể chuyện cho bé nghe) cho trẻ từ 2.5-7 tuổi:

Giống như kể bằng tiếng Việt, bạn dùng tiếng Anh và diễn giải và đặt câu hỏi. Đối với bé 5 tuổi, bạn chỉ vào từng chữ đọc cho bé nghe vào cuối mỗi trang và giúp bé phát âm lại những từ vựng chính trong bài. VD: Friendship (tình bạn) và sent (đã gửi đến)

PHÁT TRIỂN TỪNG KỸ NĂNG CHO TRẺ

Nhóm kỹ năng lập lại (R), ghi nhớ chi tiết (Md) cho nhóm tuổi từ 9-24 tháng tuổi.

Bạn làm bé chú ý đến ngôi sao màu đỏ ở đùi và túm lông đuôi thật dài của Sparkle. Hình ảnh này sẽ xuyên suốt và nằm ở những góc khó, nhìn, to nhỏ khác nhau nhằm giúp bé tăng sự ghi nhớ. Bạn hỏi bé: Sparkle đâu rồi con? Sparkle có gì đây? Điều này nhằm phát triển kỹ năng Md. Bạn nên chú ý khai thác những điều này.

Nhóm kỹ năng xây dựng nội dung dành cho nhóm tuổi 25-48 tháng tuổi.

Xây dựng nội dung trong câu chuyện: Lúc kể câu chuyện, bạn không nên dừng lại ở việc đọc, bạn cần diễn giải thêm về không gian xung quanh câu chuyện.

Nhóm kỹ năng xây dựng ngoại ngữ Tiếng Anh (dành cho cha mẹ biết Tiếng Anh để đọc hoặc kể chuyện cho bé nghe) cho trẻ từ 2.5-7 tuổi:

Giống như kể bằng tiếng Việt, bạn dùng tiếng Anh và diễn giải và đặt câu hỏi. Đối với bé 5 tuổi, bạn chỉ vào từng chữ đọc cho bé nghe vào cuối mỗi trang và giúp bé phát âm lại những từ vựng chính trong bài. VD: Dargon (con rồng)

Copyright © 2017 CNFZONE