ĐỌC SÁCH CHO BÉ

Ưu điểm của quyển sách nên khai thác khi đọc cho phát triển não bộ của trẻ:

Sự lập lại (Gọi là R): Não bộ của trẻ ghi nhận tất cả hình ảnh, lời nói, màu sắc, nhân vật… được lập lại trên mỗi trang giấy.

Sự ghi nhớ về đôi mắt to di động (Gọi là M): Khi não bộ bắt đầu gắn kết, sự ghi nhớ là điều mà trẻ sẽ học. Ghi nhớ về 1-2 tính chất của nhân vật là thường sử dụng ở trẻ nhỏ.

Liên kết không gian (Gọi là S): Trẻ có thể nhận ra sự thay đổi về vị trí và không gian của vật thể.

Nhận biết sự thay đổi (Gọi là A): Sự xuất hiện và biến mất, sự tối và sáng, sự to và nhỏ. Kỹ năng này sẽ dần phát triển cho nhóm trẻ từ 10-18 tháng tuổi

Liên kết đối tượng nhân vật (Gọi là C): Sau khi trẻ có được 3 kỹ năng trên, não trẻ sẽ bắt đầu liên kết từ nhân vật này đến các nhân vật khác thông qua 3 kỹ thuật trên.

KHAI THÁC KỸ NĂNG R, M, A & C

Sự lập lại (R) và ghi nhớ (M) về đặc điểm là đôi mắt của nhân vật Standley là những kỹ năng đầu tiên bạn dạy trẻ thông qua những câu hỏi. Ví dụ, Standley đâu rồi con? Sao con biết đó là Standley? Đôi mắt bạn Standley to to bành bành nè! (bạn dùng 2 ngón tay tạo 1 vòng tròn để trước 2 mắt và tư từ mở 2 ngón tay ra để diễn tả cho bé từ to bành bành- 1 dạng từ tượng hình). Từ tượng hình và tượng thanh là ngôn ngữ giúp não bộ trẻ nhỏ liên kết nhanh nhất. Bạn dành 1-2 giây để bé phản hồi những điều này. Trong trang này, 1 kỹ năng trẻ có thể học đó là nhận biết mây đen xuất hiện và sấm chớp (Kỹ năng A). Trong đó, thông qua nhân vật “đám mây đen xuất hiện trước và tia chớp xuất hiện sau trong cơn bão/mưa” ngoài cửa sổ. Để giúp bé phát triển kỹ năng này, bạn cần phải giúp bé nhận biết sự khác biệt này thông qua kỹ năng liên kết C. Ví du, ngoài của sổ trời tối om phải không con? Có mây đen nè! (dùng ngón tay xoay tròn đám mây). Bạn nên cho thời gian để trẻ phản hồi. Bạn tiếp tục tạo liên kết C bằng cách nói thêm về mây đen thì sẽ có mưa và tia chớp. Để gây chú ý bạn làm âm thanh của tia chớp như “Bùm bùm, xoẹt xoẹt!” Bạn có thể làm nhiều lần đến khi bé thật sự chú ý. Khi bé sẵn sàng và chú ý, đã đến lúc bạn dạy trẻ “tia chớp sẽ xuất hiện như thế nào?” Bạn làm động tác vỗ nhẹ vào trang sách và lật trang.

Như vậy đã đủ cho trang này, đừng dạy bé gì thêm, cứ mỗi ngày bạn giúp bé hoàn thiện dần những kỹ năng, đến khi bé phát triển tốt. Đọc sách cho trẻ là sự kiên nhẫn và lập lại. Nhưng, trẻ không bao giờ thấy nhàm chán dù 1 trang sách bé được đọc nhiều lần chỉ vì mỗi lần bé lại được phát triển cái mới.

KHAI THÁC KỸ NĂNG A, M & S

Khi vừa lật trang, bạn lại gợi nhớ cho bé sử dụng kỹ năng M để nhớ về những gì ngoài cửa sổ tối om. Bạn có thể hỏi “ mây đen còn không con”. Bạn dành thời gian cho bé phản hồi. Bạn tạo liên kết C bằng cách tạo ra âm thanh bùm bùm và xoẹt xoẹt của tia chớp. Bạn cũng chỉ vào những tia sét và nhấn mạnh 2 lần: Mây đen đến và có tia chớp, bùm!! Bùm!!, tia chớp đùng!! Đùng!! Sự phát triển kỹ năng nhận thức về biến mất và xuất hiện của nhân vật trong 1 không gian là 1 kỹ năng khó và cần lập lại nhiều lần cho đến khi bé học được. 1 sự biến mất nữa là những quyển sách trên kệ. Do đó, tận dụng những thay đổi và biến mất của nhân vật để dùng bé học dần nhận thức phức tạp này. Bằng việc tiếp tục phát triển những kỹ năng khác như M, S, bạn có thể hỏi thêm “Standley đâu rồi con” Bạn dùng ngón tay để xoay vòng tròn chỗ Standley nằm và giúp bé phát triển ngôn ngữ như “Standley sợ không con”. Bạn nói thêm: Mây đen đến, tia sét bùm bùm và standley hơi sợ và nằm trên giường.

Như vậy đã đủ cho trang này, đừng dạy bé gì thêm, cứ mỗi ngày bạn giúp bé hoàn thiện dần những kỹ năng, đến khi bé phát triển tốt. Đọc sách cho trẻ là sự kiên nhẫn và lập lại. Nhưng, trẻ không bao giờ thấy nhàm chán dù 1 trang sách bé được đọc nhiều lần chỉ vì mỗi lần bé lại được phát triển cái mới.

Copyright © 2017 CNFZONE