Đôi mắt của Ted đâu nè? Ủa sao mắt Ted di động được nè! Mắt mẹ cũng vậy, con nhắm mắt – mở mắt thử xem