Hãy chú ý đôi mắt của Tia nhé! Mắt Tia có thể di động nè con!