Chúng tôi là một CNF

Child Nutrition Foundation, là một tổ chức hoạt động vì sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng trẻ em Việt Nam, gồm các chuyên gia người Việt trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục đã và đang sống ở nước ngoài. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo cho các trẻ em đều được chăm sóc và giáo dục một cách tốt nhất